Sabine de Bethune

Stamboom van Sabine de Bethune

Advocaten en rechters, Belgische, Hollandse, Luxemburgse en Zwitserse politiekers

BelgGeboren Sabine Marie Louise Charlotte de Bethune

Belgisch politica

Geboren op 16 juli 1958 teLéopoldville (Congo belge) , Congo-Brazzaville (63 jaar)

Stamboom

Meld een fout

Via dit invoerscherm kunt u fouten rapporteren of aanvullende informatie betreffende deze stamboom doorsturen : Sabine DE BETHUNE (1958)

Meer info

Barones Sabine Louise Caroline M. de Bethune (Leopoldstad (het huidige Kinshasa), 16 juli 1958) is een Belgisch politica voor de CD&V.


...  
Levensloop
Sabine de Bethune komt uit de adellijke familie de Bethune. Haar vader, Emmanuel de Bethune, was burgemeester van Marke en Kortrijk. Jean-Baptiste de Bethune (1821-1894), architect en belangrijkste vertegenwoordiger van de neogotiek in België, is haar betovergrootvader. Haar moeder was een dochter van Karel van Cauwelaert de Wyels (1905-1987), voormalig senator voor de CVP en hoofdredacteur van het dagblad Het Volk.
De Bethune studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en sloot zich in die periode aan bij de CVP-Jongeren. Van 1983 tot 1988 werkte ze als advocate in Kortrijk en ze was in de jaren tachtig arrondissementeel voorzitster van de CVP-vrouwen. Van 1985 tot 1987 werkte ze op het kabinet van Vlaams minister Paul Deprez en van 1987 tot 1995 op het kabinet van CVP-minister Miet Smet, eerst van 1987 tot 1992 staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie en vanaf 1992 minister van Arbeid en Gelijke Kansen. Ook was ze van 1989 tot 2003 voorzitster van Vrouw & Maatschappij, een werkgroep binnen de CVP en vervolgens de CD&V, en van 1992 tot 1996 coördinatrice van het Europese expertennetwerk Vrouwen en Besluitvorming voor de Europese Commissie.
Ze was voor het eerst kandidate voor een politieke functie bij de Europese verkiezingen in 1994, waarbij ze als opvolgster op de lijst stond. In 1995 raakte ze verkozen voor de Senaat en in 1999 en 2003 werd ze herkozen. Ook in 2007 verwierf ze weer een Senaatszetel, maar nu als eerste opvolgster, omdat de hoger geplaatste Frieda Brepoels verzaakte. Van 1999 tot 2003 was Bethune de eerste vrouwelijke ondervoorzitster van de Belgische Senaat. Op 19 juni 2003 werd ze verkozen tot voorzitster van de CD&V-Senaatsfractie. Op 10 oktober 2011 volgde ze Danny Pieters op als voorzitter van de Senaat. Bij de Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014 was ze West-Vlaams lijstduwer. Ze werd verkozen met 19.775 voorkeurstemmen in het Vlaams Parlement. Zo kwam ze ook opnieuw in de Senaat terecht als deelstaatsenator. Ze werd er opnieuw tot voorzitter gekozen, wat ze bleef tot aan het einde van de regeringsvorming en de verdeling van de mandaten in oktober 2014. In januari 2019 werd ze opnieuw CD&V-fractievoorzitster in de Senaat.
Bij de verkiezingen van mei 2019 voerde de Bethune de CD&V-lijst voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Brussel-Hoofdstad aan. Ze raakte niet verkozen. Vervolgens werd ze door haar partij aangeduid als gecoöpteerd senator. De Bethune bleef gecoöpteerd senator en voorzitter van de Senaatsfractie van CD&V tot eind juni 2021, toen ze ontslag nam vanwege haar benoeming tot rechter in het Grondwettelijk Hof.
De belangrijkste thema's in de Bethunes politieke werk zijn vrouwenrechten, arbeid en gezin, de noord-zuidverhoudingen en erfgoed.


Grondwettelijk Hof
In april 2021 werd de Bethune samen met Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege door haar partij voorgedragen als kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof, dat voor de helft uit oud-parlementsleden bestaat. Bij zulke benoemingen is het de gewoonte dat de politieke partij die aan de beurt is om een rechter aan te wijzen, een volwaardige kandidaat en een schijnkandidaat naar voren schuift. CD&V gaf echter aan dat de Bethune en Schauvliege gelijkwaardige kandidaten waren. Omdat het ernaar uitzag dat geen van de kandidaten bij stemming in de Senaat de benodigde tweederdemeerderheid zou halen, waardoor de stemming zou moeten worden overgedaan, vroegen de andere partijen aan CD&V-voorzitter Joachim Coens om één volwaardige kandidaat naar voren te schuiven. In onderling overleg werd besloten om de Bethune naar het Grondwettelijk Hof te sturen. Nadat ze bij de stemming in de Senaat de benodigde tweederdemeerderheid had behaald, werd de Bethune op 22 juni 2021 formeel benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof.


Trivia
Ze is sinds 21 mei 2014 Grootofficier in de Leopoldsorde.
Tijdens haar voorzitterschap legde prins Filip in de Verenigde Kamers de eed af als zevende koning der Belgen.


Externe link
Persoonlijke websiteBiografie van Wikipedia ( zie origineel ) gelicentieerd onder CC BY-SA 3.0


 

Geografische oorsprong

De onderstaande kaart toont de plaatsen van herkomst van de voorouders van de beroemdheid.

Bezig met opladen... Een fout deed zich voor bij het opladen van de kaart.