Zij zijn verwant met Jan VAN RIEBEECK :


Uw eigen verwantschap melden


In verband met deze beroemdheid

Jan VAN RIEBEECK

Nederlands Jan VAN RIEBEECK

Geboren Jan Anthoniszoon VAN RIEBEECK

Nederlands chirurgijn en koopman in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie

Bron :  Jacques CHANIS

Geboren : op 21 april 1619 te Culemborg, Nederland
Overleden : op 18 januari 1677 te Batavia, Nederlands-Indië


Biografie

Johan Anthoniszoon (Jan) van Riebeeck (Culemborg, 21 april 1619 – Batavia, 18 januari 1677) was een Nederlands chirurgijn en koopman in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). In 1652 stichtte hij de eerste Europese handelspost in Zuid-Afrika in een toen nog onontgonnen gebied. De nederzetting met Fort de Goede Hoop bij Kaap de Goede Hoop zou uitgroeien tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de huidige Republiek Zuid-Afrika. In vele steden en dorpen in Zuid-Afrika zijn nog altijd straten naar hem vernoemd.
Biografie

Van Riebeeck was de zoon van een chirurgijn in het Staatse leger. Ook zijn moeder stamde uit een plaatselijk belangrijke familie. Rond 1630 verhuisden de Van Riebeecks naar Schiedam. Van Riebeeck is als leerlingchirurgijn in dienst van de WIC en de Noordsche Compagnie naar Nederlands-Brazilië en Groenland geweest.

Bron :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .