Zij zijn verwant met Jan VAN RIEBEECK :


Uw eigen verwantschap melden


In verband met deze beroemdheid

Jan VAN RIEBEECK

Nederlands Jan VAN RIEBEECK

Geboren Jan Anthoniszoon VAN RIEBEECK

Nederlands chirurgijn en koopman in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie

Bron :  Jacques CHANIS

Geboren : op 21 april 1619 te Culemborg, Nederland
Overleden : op 18 januari 1677 te Batavia, Nederlands-Indië