Zij zijn verwant met Jozef VAN ROEY :


Uw eigen verwantschap melden


In verband met deze beroemdheid

Jozef VAN ROEY

Belg Jozef VAN ROEY

Geboren Josephus Ernestus VAN ROEY

Belgisch aartsbisschop, kardinaal en metropoliet

Bron :  Franciscus SCHELLES

Geboren : op 13 januari 1874 te Vorselaar, Antwerpen, België
Overleden : op 06 augustus 1961 te Mechelen, Antwerpen, België


Biografie

Jozef Ernest kardinaal Van Roey (Vorselaar, 13 januari 1874 – Mechelen, 6 augustus 1961) was een Belgisch aartsbisschop, kardinaal en metropoliet.

Jozef Van Roey was de oudste zoon van Stanislas Van Roey (1844-1929) en Anna Maria Bartholomeus (overleden 1914). Hij bracht zijn jeugdjaren door in de Schranshoeve in Vorselaar en ging naar het college van Herentals en het klein- en grootseminarie van Mechelen. Hij studeerde theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na zijn wijding tot priester op 18 september 1897, doceerde hij van 1899 tot 1926 moraaltheologie en dogmatiek aan de Leuvense universiteit. In 1907 werd hij vicaris-generaal van het bisdom. In die hoedanigheid was hij in 1920 verantwoordelijk voor de organisatie van het Vierde Provinciaal Concilie te Mechelen. Aan de Mechelse gesprekken, die tussen 1921 en 1925 plaatsvonden met de anglicanen nam Van Roey deel als theologisch expert binnen de katholieke delegatie.

Bron :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .

Zie ook :

- categorie Bisschoppen, kardinalen