Zij zijn verwant met Anton VAN GIJN :


Uw eigen verwantschap melden


In verband met deze beroemdheid

Anton VAN GIJN

Nederlands Anton VAN GIJN

Nederlands Thesaurier-Generaal en minister

Bron :  Lucas van HEEREN

Geboren : op 17 september 1866 te Dordrecht, Nederland
Overleden : op 11 mei 1933 te 's-Gravenhage, Nederland


Biografie

Anton van Gijn (Dordrecht, 17 september 1866 – Den Haag, 11 mei 1933) was een Nederlands Thesaurier-Generaal en minister.

Hij stamt uit een Dordtse patriciërsfamilie. Hij was een econoom uit de oud-liberale school, pleitbezorger van vrijhandel en specialist op het gebied van de openbare financiën.

In 1905 werd hij de opvolger van Rudolf Patijn als 'administrateur der Generale Thesaurie', zeg maar de Thesaurier-Generaal maar die term werd pas in 1909 in Nederland ingevoerd en toen werd Van Gijn als zodanig benoemd. In die functie was hij steun en toeverlaat van enkele ministers van Financiën. In 1916 werd hijzelf minister als opvolger van Treub, maar na een jaar is hij alweer afgetreden na een conflict met zijn collega's over de rijksuitgaven. Later werd hij hoogleraar in Leiden en voorzitter van de fractie van (de Liberale Staatspartij) "De Vrijheidsbond" in de Tweede Kamer.

Bron :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .