Zij zijn verwant met Joseph SMITH :


Uw eigen verwantschap melden


In verband met deze beroemdheid

Joseph SMITH

Amérikaan Joseph SMITH

Stichter van de Heiligen der Laatste dagen

Bron :  Tim DOWLING

Geboren : op 23 december 1805 te Sharon, Vermont, USA
Overleden : op 27 juni 1844 te Carthage, Illinois, USA


Biografie

Joseph Smith (Sharon, 23 december 1805 - Carthage, 27 juni 1844) was de stichter van de Heiligen der Laatste dagen beweging en de grondlegger van de Mormoonse leer. Hij was de zoon van Joseph Smith Sr. en Lucy Mack.

Joseph Smith getuigde van visioenen en openbaringen die hij zei te hebben gekregen. Hij werkte die uit in onder meer zijn boek De Leer en Verbonden.

Het eerste visioen neemt in het hedendaagse Mormonisme een centrale plaats in. Volgens de officiële geschiedschrijving van de Kerk ging Joseph Smith in het voorjaar van 1820 in gebed om een antwoord te vinden op de vraag bij welke kerk hij zich moest aansluiten. In antwoord op zijn gebed verschenen God en Jezus Christus aan hem, die hem mededeelden dat geen enkele kerk de ware kerk was.

Deze officiële versie van het eerste visioen werd geschreven in "het achtste jaar na de organisatie van genoemde Kerk", dus in 1838. Het was echter pas klaar in 1839, omdat Joseph Smith van december 1838 tot april 1839 in Liberty (Missouri) in de gevangenis zat. Het werd in 1842 voor het eerst gepubliceerd in de Mormoonse krant Times and Seasons, waarvan Joseph Smith toen hoofdredacteur was.

Bron :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .

Zie ook :

- categorie Mormonen