In verband met deze beroemdheid

Pieter DAENS

Belg Pieter DAENS

Geboren Pieter Frans DAENS

Katholiek-Vlaamsgezinde Politicus uit het Land van Aalst, Bezieler van het 'Daensisme', Promotor van het Christelijk socialisme

Bron :  Ivo BILLION

Geboren : op 10 juni 1842 te Aalst, Oost-Vlaanderen, België
Overleden : op 26 maart 1918 te Aalst, Oost-Vlaanderen, België


Biografie

Pieter Daens volgde basisschool in zijn geboortestad Aalst en werd vervolgens leerling-drukker en leerling-opsteller in enkele Aalsterse, Brusselse en Gentse bedrijven. Van 1870 tot aan zijn dood was hij zelfstandig drukker en uitgever van weekbladen en populaire publicaties waarvan hij meestal zelf de auteur was. Ook was hij vanaf 1865 actief in enkele katholieke cultureel-Vlaamsgezinde organisaties, waaronder het Davids Genootschap, dat in 1887 opgevolgd werd door Het Vlaamsche Taalgild. Van 1904 tot 1907 was hij lid van de Aalsterse afdeling van het Algemeen-Nederlands Verbond.

In 1870 werd hij drukker, hoofdredacteur en uitgever van het katholiek-Vlaamsgezinde weekblad Het Land van Aelst. Vanaf 1872 kwamen het aandelen van het blad stelselmatig in handen van de familie Daens en in 1897 werd Pieter Daens de volle eigenaar van het blad. Ook stichtte hij in 1892 het volkse en katholiek-Vlaamsgezinde weekblad De Werkman. Vanaf 1893 stelde hij Het Land van Aelst en De Werkman volledig in dienst van de opkomende christendemocratie.

Bron :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .